#beskytthørselen når du er russ

By 7. februar 2018Nyheter

Russetiden nærmer seg og mange gjør sine siste forberedelser før de skal feire 13 års endt skolegang. En av de viktigste forberedelsene er å anskaffe seg gode ørepropper. Enten om du skal være løsruss, van – eller bussruss vil du bli utsatt for store mengder høy lyd i løpet av russetiden.

Det er flere grunner til at russen er spesielt utsatt for hørselskader.

Lydnivå

Lydnivåene i russetiden kan strekke seg helt opp til 135 dB. Lydanleggene russen bruker, spesielt i kjøretøyene, er vesentlig bedre enn det som ble brukt tidligere. Lyden blir i tillegg mer komprimert når den spilles i en buss eller bil, i motsetning til hva lyden blir når den spilles i fritt rom (utendørs), for eksempel på russetreff.

Mengde lyd

Den store mengden med lyd vi eksponeres for er også noe som gjør oss mer utsatt for hørselskader. Er man en litt «aktiv» russ er man som regel ute flere ganger på rad uten noe særlig pause fra lyden. Hørselsnerven trenger restitusjon på samme måte som en muskel og derfor trenger vi opphold fra musikken.

Alkohol

Det finnes flere gode grunner til å redusere alkoholinntaket, blant annet at du kan være bedre rustet mot høy lyd. Alkohol og andre rusmidler gjør hørselsnerven mer mottagelig for hørselskade. Det samme gjelder også når man er utmattet eller sliten.

En hørselskade kan kun forebygges, ikke repareres!

1. Det er flere gode tips til hvordan du kan forebygge hørselskade når du er russ. Først og fremst må du ha noen komfortable ørepropper som sitter godt og demper nok. Som tidligere nevnt eksponeres russen for ekstremt høye lydnivåer. Det er derfor viktig å ha ørepropper med tilstrekkelig demping. God passform er også viktig, for å unngå lekkasje.

2. Ikke stå for nærme høyttalerne. Lydnivået avtar jo lengre unna du er høyttalerne. Men dette kan være vanskelig hvis man er inne i

kjøretøyene.
3. Ta pauser fra musikken.
4. Husk at alkohol og rus gjør oss mer utsatt for hørselskader.

La russetiden være et minne for livet, ikke en evig påminnelse om hva du gjorde feil..
Er man uforsiktig i russetiden og pådrar seg en hørselskade, kan dette lukke dørene til flere fantastiske fremtidsmuligheter. Mange skoler og studier har et minstekrav til hørsel som en del av opptakskravene sine. Eksempler er Forsvaret, luftfart og ambulerende yrker som politi, brannvesen og ambulanse.

En hørselskade kan også ofte medføre øresus – en vedvarende konstant piping/susing i ørene. Dette kan påvirke konsentrasjon, søvn og gi generelt dårligere livskvalitet.