Landstreff Lillehammer <3 Movember

By 29. oktober 2017Nyheter

Landstreff Lillehammer skal i år som tidligere år gi deler av en dagsomsetningen til en veldedig organisasjon. I år har vi valgt å gi 10 % av omsetningen 1. november 2017 til The Movember Foundation. 

Våre fedre, partnere, brødre og venner står overfor en helsekrise som ingen snakker om. Menn dør for unge. Vi kan ikke la dette gå forbi i stillhet. 

Movember er en årlig kampanje for bevisstgjøring om menns helse, og pengeinnsamling til forsknings- og støtteprogrammer med fokus på prostatakreft, testikkelkreft og psykisk helse.

Movember er den eneste veldedige organisasjonen som tar for seg menns helse i global skala, året rundt. De tar opp noen av de største helseproblemene menn står overfor: prostatakreft, testikkelkreft, psykiske problemer og selvmord.

Movember vet hva som fungerer for menn, og hvordan de kan finne og finansiere den mest innovative forskningen som har både global og lokal slagkraft. De er uavhengige av statlig finansiering, så de kan utfordre status quo og investere raskere i det som fungerer. I 13 år har Movember finansiert mer enn 1200 prosjekter for menns helse verden rundt.

Fra den spede begynnelsen i 2003 har Movember-bevegelsen vokst seg verdensomspennende, og har fått støtte fra over 5 millioner Mo Bros og Mo Sistas.

Movember Foundation hadde ikke vært der de er i dag uten engasjement fra kvinner og menn over hele verden. De tilstreber å være originale, holde fellesskapet informert og alltid være åpne og ansvarlige i alt de gjør.