Sikkerhet på treffet

By 16. februar 2018Nyheter

Landstreff Lillehammer er et russetreff for alle, enten man er rød-, blå-, sort- eller grønnruss – på buss, van/bil eller er gåruss. Det fins områder som er tilrettelagt for overnatting – både sovesal og teltområde. Ellers så finnes det også mange og gode muligheter for hotellovernatting på hotellene i sentrum av Lillehammer. Det går shuttelbusser til/fra Landstreff Lillehammer og til hotellene i sentrum av Lillehammer. På området finner man både matservering, utsalg med dagligvarer og steder man kan slappe av.

ADVARSEL: Høy lyd kan skade hørselen. Bruk egnet hørselsvern. Det deles ut gratis ørepropper på arrangementet.

Sikkerheten har alltid vært vårt største fokusområde. Vi er opptatt av at alle våre gjester skal føle seg trygge og godt ivaretatt når de drar på Landstreff Lillehammer.

Vaktstyrken er bygget opp i samråd med politiet, og er fokusert på områdene sikkerhet, orden, renovasjon, hygiene og førstehjelp.
På det meste ca. 250 personer i arbeid på treffet. Disse har ulike dedikerte oppgaver, men har alle som felles oppgave å ivareta deltakernes sikkerhet gjennom oppfølging av eventuelle hendelser / ulykker, samt oppfølging av brannsikkerhet og lignende. Vaktstyrken består av profesjonelle vakter og voksne folk på dugnad fra lag- og foreninger.

Hundepatruljer går på søk i ytterkant av hovedområdet, og hele treffet er gjerdet inn og opplyst. Narkotikahunder blir brukt inne på området i forebyggende øyemed, russen må påregne at hund også blir brukt inne på bussene.

Politiet er også alltid tilstede på treffet på kveld- og nattestid.

Landstreff Lillehammer har et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp, de stiller opp med 40-50 personer og en lege utover kvelden og natten. Norsk Folkehjelp har flere førstehjelpsstasjoner tilgjengelig for russen.

Kirkens SOS er også tilstede, hvis du trenger noen å snakke med. De har taushetsplikt, og har “åpent hus” hele døgnet under russetreffet. Kirkens SOS er også Norges største krisetjeneste på telefon, mail og chat. Du kan kontakte dem på www.kirkens-sos.no eller på tlf 81533300.

SIKKERHET

Sikkerheten har alltid vært et fokusområde på Landstreff Lillehammer. Vi er opptatt av at alle våre gjester skal føle seg trygge, uten at dette skal legge noen demper på selve festen.

Landstreffet forbeholder seg av denne grunn retten til å kroppsvisitere deltagere på arrangementet, dette for å unngå at ulovlige gjenstander som kan utgjøre en trussel blir konfiskert. Visiteringen vil skje i inngangen, men kan også foregå inne på området ved mistanke om ulovlige handlinger. Sjekk derfor at dere ikke har med dere disse gjenstandene:

 • Glassflasker
 • Lommekniver og Leatherman (også bestikk-kniv, bruk plastbestikk!)
 • Verktøy (Gjelder også tau. Husk, ikke la verktøy ligge igjen i bussen!)
 • Røykmaskiner
 • Håndjern
 • Fyrverkeri og laser av alle typer (gjelder ikke laser i rigger)
 • Parfyme på glassflasker
 • Spraymaling, brannfarlige stoffer og kjemikaler (drivstoff)
 • Engangsgriller og propan. Det finnes egne grillområder der man kan grille maten sin

Personer kan bortvises og/eller nektes adgang til russetreffet hvis nevnte gjenstander har blitt medbrakt, ved uønsket opptreden eller for å nekte konfiskering av ikke tillatte gjenstander. Bortviste/nektede personer får ikke refundert billetten.

I ytterkant av hovedområdet blir det satt opp gjerder og det vil også foregå søk med hundepatruljer. Det vil bli søkt med narkotikahund på treffet for å forebygge, disse søkene kan også forekomme inne på busser/vans. Politi vil være til stede både på kvelds- og nattestid.

Brann

Ved eventuelle branntilløp ber vi om russens bistand til evakuering, samt at branntilløp varsles til nærmeste vakt umiddelbart. Brannslukkere er utplassert i alle bemannede bygninger på området.

Bilkjøring

Buss- og bilkjøring gjøres kun ved ankomst og avreise, det er ikke mulighet for å kjøre ut av området og så komme tilbake. Hvis man kjører ut av Birkebeineren Skistadion forlater man treffet for godt. Eventuelle utkjøringer før treffets siste dag skal følges av vakter. Bilens og sjåførens navn skrives ned slik at arrangør og politi vet at bilen har forlatt treffet. Det er ikke tillatt med utkjøring av bil før 06:00 ved søndagens avreise.

Hørsel

Vi ber også alle ta kontakt med Høvik Hørsel på området for å motta gratis ørepropper. Høy lyd kan skade hørselen din! Det er viktig for oss å legge til rette for at russen har like god hørsel etter som før treffet. Ta derfor vare på din egen hørsel, skader på hørselen kan vare livet ut.

 • Bruk ørepropper delt ut gratis av Høvik Hørsel
 • Det er ikke bare høy lyd som er skadelig, men også lavere lyd som er konstant over lengere tid
 • Ta pauser fra musikken, også i bilen/bussen
 • Begrens volumet, så slipper dere å våkne med piping i ørene dagen etterpå

ADVARSEL: Høy lyd kan skade hørselen. Bruk egnet hørselsvern. Det deles ut gratis ørepropper på arrangementet.

Grill

Grilling er kun på fellesgriller, og disse skal kun brukes til mat. Ved kasting av plast, gassbeholdere, lightere, spraybokser eller lignende kan det forekomme bortvisning da dette er ekstremt farlig. De bemannede grillområdene har god kapasitet og er åpne fra 18-22 på fredag og lørdag fra 12-21.

Alkohol

På Landstreff Lillehammer er det mulig å ha medbrakt alkohol. Alkoholen må være i enten boks-, papp- eller plastbeholder. Det er ikke lov med glassflasker. I henhold til politivedtektene så vil flaskeknusing bli anmeldt og bøtelagt med +- 2000kr av politiet.

Miljø

Miljøet er også en viktig sak for russetreff av denne størrelsen. Vi ønsker derfor at alle rydder etter seg og rundt buss/van. Vårt ryddeteam holder det rent og pent gjennom hele helgen og sørger for at søppelkasser alltid har plass til litt til, pass derfor på å bruke de. Området har gode toalettfasiliteter og sørger for rene og trivelige toaletter hele helgen.

Støy

I umiddelbar nærhet av Birkebeineren Skistadion så har Landstreffet 150 naboer. For å ta hensyn til våre snille naboer har det blitt satt følgende begrensinger:

 • Mellom 03:00 og 10:00 eall bruk av lydanlegg forbudt. Overtredelse av forbudet vil medføre reaksjoner, i verste fall kan arrangør beslaglegge anlegget.
 • Forbudet gjelder natt til lørdag og natt til søndag.