Amnesty og russen sammen mot voldtekt

By 27. september 2016Nyheter
neiernei

Arrangørerne av russetreff, utstyrsleverandører og Amnesty sammen mot voldtekt i felles kampanje.

Sex er deilig når man har lyst, men voldtekt når det foregår uten samtykke.

Med dette slagordet samarbeider Amnesty, arrangørene av russetreff og russens utstyrsleverandører også i år om en holdningsskapende kampanje mot voldtekt. Kampanjen oppfordrer til å ta ansvar og vise omsorg for hverandre under russetiden, og til en større åpenhet rundt seksualitet, integritet og overgrep.

Gjennom debatt og synliggjøring vil Amnesty International og russeorganisasjonene bryte taushet og tabuer, og snakke med unge mennesker om hvor viktig det er å respektere egne og andres grenser. Gratis merker til russebil,  -buss og  -dress deles ut til alle som vil ha. I tillegg deles bilder og oppfordringer til å ta ansvar og vise omsorg gjennom sosiale medier ved bruk av #NeiErNei.

– Alle har rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge. – En voldtekt er å frata et annet menneske denne retten. Det er et brudd på menneskerettighetene som kan ha alvorlige konsekvenser for liv og helse til den som er utsatt. Det er så bra at russen klistrer dette budskapet på bilen, på dressen og på instagram. Det virker kanskje som småting, men det er det ikke. Det er slik vi kan skape åpenhet og endre holdninger.

 Russen tar ansvar

Ifølge Kripos rapport «Voldtektssituasjonen 2015» skjer 39 prosent av de anmeldte voldtektene i Norge i forbindelse med fest. Mange festrelaterte voldtekter blir begått når den utsatte er for beruset til å samtykke. Det blir ofte ikke brukt vold, men overgriperen utnytter personens sårbarhet og manglende evne til å gjøre motstand. Unge kvinner mellom 16 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt for voldtekt. Også menn og transpersoner er utsatt for voldtekt.

– Voldtekt i Norge er et omfattende samfunnsproblem.  Amnesty International er derfor svært glade for at russens organisasjoner tar et tydelig samfunnsansvar og deltar i Amnestys kampanje mot voldtekt, sier John Peder Egenæs. – Erfaringene fra tidligere år viser at russen har et stort engasjement, og har gjort Russekampanjen mot voldtekt #NeiErNei til sin egen.

I 2016 delte Amnesty og russeorganisasjonene ut mer enn 100 000 strykemerker til russ over hele landet. Bukser og busser rullet inn i russefeiringen med påskriften «Nei er Nei» og markerte retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Sex uten samtykke = voldtekt

Ikke alle synes det er like lett å forstå hva en annen person har lyst til å være med på.

– Nei er nei, og et nei skal alltid respekteres, uansett.  Men samtykke er ikke bare fraværet av et nei. Et samtykke skal være et tydelig ja, en bekreftelse på ønsket om å ha sex. Er du i tvil om hva partneren din ønsker? Spør, sier Egenæs.

 Ta vare på hverandre!

Russefeiringen skal være en morsom og fin tid for alle.

– Vi håper russen tar godt vare på hverandre i russetiden. Om du ser noen av dine venner er med på noe de kanskje ikke egentlig ønsker eller bør gjøre, så bryt inn og spør hva som skjer. Det er viktig å ta ansvar for dine venner under russetiden, avslutter Egenæs

Samarbeidspartnerei årets russekampanje:

Tryvann, Lillehammer, Landstreff Stavanger, Landstreff Telemark, Landstreff Fredriksten, Romerikstreffet, Vrengefesten, Russeservice og Russedress.