FORELDREWEB

Informasjon til deg som FORESATT

Det er Lillehammer Olympiapark AS som står som arrangør av Landstreff Lillehammer. Lillehammer Olympiapark AS er eid av Lillehammer kommune og selskapet driver OL-anleggene på Lillehammer, deriblant Birkebeineren Skistadion. Olympiaparken er tilbyder av mange ulike typer arrangementer, alt fra små vennearrangementer til store firmaarrangementer og idrettsarrangementer. Olympiaparken har gjennom flere år opparbeidet seg en solid kompetanse på arrangementsavvikling.

Sikkerhet i høysetet

Sikkerheten har alltid vært vårt største fokusområde. Vi er opptatt av at alle våre gjester skal føle seg trygge, og at foreldrene skal vite at deres barn er godt ivaretatt når de drar på Landstreff Lillehammer.  Vaktstyrken er bygget opp i samråd med politiet, og er fokusert på områdene sikkerhet, orden, renovasjon, hygiene og førstehjelp. På det meste er ca. 300 personer i arbeid på treffet. Disse har ulike dedikerte oppgaver, men har alle som felles oppgave å ivareta deltakernes sikkerhet.

Landstreff Lillehammer har et stort inngjerdet område til rådighet. Hundepatruljer går på søk i ytterkant av hovedområdet (innenfor gjerdet) på kvelds- og nattestid. Dette området er opplyst.

Alle gjester og busser/biler blir visitert før de kommer inn på festivalområdet, og glassflasker, engangsgriller og annet som kan skade miljø eller personer blir konfiskert.

Hvem passer på?

  • Et stort antall voksne dugnadsvakter
  • Profesjonelle sikkerhetsvakter
  • Politi
  • Narkotikahunder
  • Norsk Schäferhund Klub avd. Oppland
  • Egen brannmann på treffet
  • Norsk Folkehjelp (inkl. lege)
  • Kirkens SOS

Omsorg

Vi ønsker å ta best mulig vare på gjestene våre på treffet og har stor fokus på det blant alle våre vakter. Den store, voksne vaktstyrken med bl.a. mange mødre og fedre bidrar til å gi russen den beste omsorgen. Vi prøver så langt det lar seg gjøre å passe på at ingen russ er overlatt til seg selv ute på området. Vi har et eget info-kontor og eget servicemannskap som strekker seg langt i å hjelpe der det trengs.

Vi samarbeider med Norsk Folkehjelp som stiller med 50 personer samt leger. De har flereførstehjelpsstasjoner på området og egne overvåkede avrusningsrom. De tar imot henvendelser av alle mulige slag, og hjelper til med alt fra hodepinetablett og solbrenthet til mer alvorlige skader. De har direkte kontakt med Sykehuset Innlandet på Lillehammer. Ved en eventuell skade som trenger sykehusbesøk så vil sykebilen være på treffet i løpet av 5-10 minutter.

Kirkens SOS er til stede på treffet og kan være en god samtalepartner for de som ønsker det. De har også kontakt med prest hvis det skulle være behov for dette. Kristenrussen stiller også hvert år med stort telt og noe godt å spise. Med mye høy musikk er det viktig for oss å legge til rette for at russen skal ha like god hørsel etter russetiden. På området vil det være tilgjengelig gratis ørepropper til alle fra HLFU – Hørselshemmedes landsforbund ungdom, som en del av deres kampanje «Russ mot sus».

Biler og busser

Det er ikke tillatt med tomgangskjøring. Det er lov med aggregat, men disse må stå på utsiden av bilen/bussen. Vi hjelper gjerne til med å etterfylle drivstoff på aggregatene.

Parkeringsplassene er merket opp i forkant og våre folk sørger for riktig parkering i henhold til avstand mellom bilene og frie rømnings- og evakueringsveier.

Det er ikke tillatt med kjøring inne på området. Avreise med biler er først tillatt kl. 06.00 søndag morgen, når det er lyst ute. Ved spesielle omstendigheter kan bilen følges ut etter godkjenning av arrangementsledelse/politi.

Vi har en egen brannvogn på treffet og en brannmann som patruljerer på området på kvelden og natta.

Overnatting

Vi har et eget campingområde der man kan sette opp telt. Teltområdet er merket slik at man sørger for god avstand mellom teltene. På kvelds- og nattestid har vi egne dedikerte vakter som går i teltområdet for å ivareta russens sikkerhet.

Mellom landstreffet og byen finner man Håkons Hall, som denne helgen gjøres om til overnattingssted for russen (b&b). Her tilbyr vi et rimelig og godt overnattingstilbud i trygge omgivelser, med vakter til stede til enhver tid. Russen får madrass til å sove på, mens sovepose, pute, laken og håndkle må man ta med selv.

Ellers så er det et stort utvalg av overnattingsmuligheter i Lillehammer sentrum, Nordseter og Hafjell.

Det går shuttlebusser fra hotellene i Lillehammer til treffet. De går hele døgnet med unntak av mellom kl. 05.00 – 09.00 lørdag og søndag morgen. Det vil også bli satt opp busser til og fra Nordseter. Man kan kjøpe bussbånd som gjelder for hele weekenden for kr 100,-.

Se de ulike overnattingstilbudene her

Mat og butikk

Vi har flere utsalgssteder på treffet, både innendørs og utendørs. Her selges det frokost, pizza, wraps, kebab, hamburgere, salat, etc. Ett av utsalgsstedene er døgnåpent. Det er også en liten dagligvarebutikk på området som har det mest nødvendige. For de som ønsker å grille seg mat selv har vi et eget bevoktet grillområde.

Historien bak treffet

Sånn russefeiringen foregår nå skriver seg tilbake til 1905, da ble røde russeluer først brukt av avgangselever ved noen skoler i gamle Kristiania. Lenge var russelue og russestokk det eneste utstyret for russen, men det har siden det kommet egne klær, store busser og vans. Skikkene omfatter nå også russekroer, russerevy, russeavis, russetreff og rulling med buss eller vans. Landstreff Lillehammer har holdt det gående helt siden 1992, men gjennom årene har det hatt forskjellige lokasjoner. I dag er det Lillehammer Olympiapark A/S som eier og drifter arrangementet på Birkebeineren skistadion med en kapasitet på 12 000 russ. Parkeringsmulighetene er store og det er plass til 1000 vans og 130 busser.

Landstreff Lillehammer har et stort område til rådighet med; Vanland, griller, konserter og bussringer. Utenom dette er det ulike aktiviteter inne på festivalområdet som f.eks. paintball, volleyball, spa og FMX show med Andre Villa. Alt ligger til rette for at du skal ha en magisk opplevelse du kommer til å huske.

Tilbakemeldinger fra samarbeidspartnere:

Lillehammer Olympiapark og Lillehammer region brannvesen har gjennom alle år hatt god dialog rundt russetreffet på Birkebeineren Skistadion. Lillehammer Olympiapark er svært opptatt av sikkerhet under arrangementet og vi har hatt mange møter rundt arrangementet. Brannvesenet har også deltatt rundt praktiske slokkeøvelser av vaktmannskapene. Hvert år er brannvesenets tilsynspersonell på befaring før arrangementet starter og brannvesenets vaktmannskaper er på befaring både før og under arrangementet. Lillehammer Olympiapark opptrer på en god og ryddig måte, noe brannvesenet er fornøyd med.

Knut Birger BakkenBrannsjef / Lillehammer Brannvesen

Gratulerer med vel overstått russetreff! Det var en usedvanlig hyggelig dugnadsvakt, så mange fine ungdommer og mye blide folk generelt. Dere skal ha honnør for godt forarbeid og god gjennomføring underveis. Det er med hånda på hjertet den beste dugnaden jeg har deltatt på! Infomøtet var også veldig bra, og det ekstra fokuset på omsorg, det å bry seg heller en gang for mye enn en gang for lite, var supert!

Dugnadsvakt Mette

Lokalt politi har hatt et godt samarbeid med arrangøren fra dag 1. Både politi og arrangør har evaluert og utviklet samarbeidet med tanke på hele tiden å øke sikkerheten, både inne på området, men også i forhold til de trafikale utfordringene. Politiet er overrasket over hvor lite problemer russetreffet har medført på den ordensmessige siden – både inne på området og i byen. Det har vært noen klager på støy fra naboer. Også her har arrangøren vist smidighet med tanke på avgrensninger og valg av tidspunkter for de forskjellige arrangementene/aktivitetene.

Organiseringen inne på området er meget gjennomtenkt og profesjonelt utført.

Det har ikke vært flere personer i arresten i løpet av treffhelgen enn på vanlig helger.

Lokalt politi er meget tilfreds med Olympiaparkens seriøse og grundige gjennomføring av et så stort arrangement.

Stig NårstadPolitiførstebetjent ved Lillehammer Politistasjon

Norsk Folkehjelp har siden 1998 hatt ansvar for sanitetstjenesten på Landstreff for russ på Lillehammer. Første året var treffet lokalisert til Håkons Hall, mens bussene var oppe ved Lysgårdsbakken. Fra 1999 har det hele treffet vært på Birkebeineren Skistadion. Mange av oss har vært med hele tiden som mannskap. Vi har med legestudenter, ambulansepersonell og høyt utdannede sanitetsmannskap som kommer tilbake år etter år.

Det ble en betydelig forbedring i forhold til sikkerhet og kontroll da treffet ble flyttet til stadion. Her er det et inngjerdet område – riktignok ganske stort. Med det mannskapet som til enhver tid er på stadion har vi forsøkt sammen med arrangør, frivillig mannskap og profesjonelle vakter å gjøre treffet så trygt som vi kan få det 24 timer i døgnet.

Også russen selv har i årenes løp endret seg – de er blitt mye flinkere til å ta vare på hverandre og passe på hverandre. Dette gjør selvsagt vår jobb enklere.

Norsk Folkehjelp har 50 personer – de fleste meget erfarne på vakt denne helga. Det er til enhver tid mellom 20 og 30 på vakt fordelt på tre poster. I tillegg har vi 2 leger på vakt kveld/natt. Arrangør har i tillegg rundt 1000 frivillige – streifvakter, ryddemannskap, vakter- og profesjonelle vakter på området.

Med de sikkerhetstiltak som er på stadion er poenget at russen kan få ha det moro og glede seg over treffet i trygghet. Vi får alltid tilbakemeldinger om at russen er glad for at vi er der og at de føler seg trygge.

Vi tar vare på de som ikke klarer å ta vare på seg selv, og vi tar oss av nesten alle skader oppe på stadion.

Anne Kristine LysloNorsk Folkehjelp Lillehammer