Praktisk info (Med forbehold om endring)

Når du ankommer festivalområdet, må du ha med billetten og gyldig legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort for bil/moped eller pass) som dokumenterer hvem du er og et bevis fra skolen som bekrefter at du er russ i gjeldene avgangsår. For deg som er lærling fremviser du lærlingbevis. Billetten må være hel, fullstendig og uskadd for å bli akseptert. Dersom du har fått skader på din billett, sørg for å ha ditt elektroniske eksemplar tilgjengelig eller kontakt utsalgsstedet for å få utstedt en ny.

Billetten du kjøper gir ikke adgang til arrangementsområdet, men må byttes i arrangørens offisielle armbånd ved inngang til arrangementsområdet. Du er selv ansvarlig for din billett frem til du har byttet den i armbånd. Tapte billetter eller armbånd erstattes ikke. Armbåndet kan ikke åpnes og settes på igjen. Ødelagte/avklippede armbånd kan ikke benyttes, og kan ikke byttes inn i nye. Eventuell ledsager er gratis, og får utdelt egen akkreditering ved inngangen mot fremvisning av ledsagerbevis.

Billettene er kun gyldige om de er kjøpt av arrangør eller arrangørs offisielle samarbeidspartnere. Billetter kjøpt av andre tilbydere vil ikke bli akseptert. Duplisering av billetter som printes ut hjemme er forbudt og alle forsøk på å få inngang til festivalområdet med en billett som allerede er registrert i festivalens systemer, vil ikke bli godtatt. Dette er uavhengig om man er i besittelse av den originale billetten eller duplikatet. Alle armbånd er arrangørens eiendom frem til arrangementet er avsluttet.

Arrangør forbeholder seg retten til å kroppsvisitere deltagere og ransake kjøretøy på arrangementet for å søke å unngå at gjenstander som vil kunne utgjøre en trussel eller som kan brukes som våpen blir konfiskert. Ved mistanke om ulovlige gjenstander eller deltakelse i ulovlige aktiviteter kan personer og kjøretøy også bli sjekket inne på arrangementsområdet.

Ved uønsket opptreden, medbringelse av farlige eller ulovlige gjenstander eller nektelse av konfiskering av ikke tillatte gjenstander, forbeholder arrangøren seg retten til å bortvise personer og/eller nekte personer adgang til arrangementet. Bortviste/nektede personer får ikke refundert billett. Personer som blir bortvist på grunn av vold eller andre grove handlinger vil kunne tape retten til å komme inn på senere arrangementer. Ingen kjøretøy uten spesiell kjøretillatelse vil få adgang til arrangementsområdet. Bål og engangsgrill er forbudt på festivalområdet eventuell camping. All bålbrenning er forbudt. Å brenne plastgjenstander på fellesgrill er forbudt. Å kaste gassbeholdere, lightere, spraybokser eller lignende gjenstander på bål eller grill er ekstremt farlig og vil medføre utkastelse.

ADVARSEL: Høy lyd kan skade hørselen. Bruk egnet hørselsvern. Det deles ut gratis ørepropper på arrangementet.

Arrangør og dets samarbeidspartnere tar intet ansvar for skade eller tap i forbindelse med aktiviteter på arrangementet. Dette omfatter blant annet personskade, skader på eller tap av gjenstander, tyveri, tap, hærverk, skade på eiendom og kjøretøy som skyldes uaktsomhet, uhell, egne handlinger eller handlinger til andre personer på arrangementet.
Billettinnehaveren fraskriver seg for øvrig retten til å kreve erstatning fra arrangør. Billettinnehaveren kan likevel kreve erstatning fra arrangør som følge av tap som nevnt ovenfor som skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos arrangør eller noen arrangøren er ansvarlig for.

All markedsføring og/eller handelsvirksomhet på arrangementet må forhåndsgodkjennes av arrangør.
Alle billettkjøpere og deltagere på arrangementet aksepterer å bli filmet og/eller fotografert for kringkasting i sosiale medier, på TV, video, DVD, webcast og podcast. Dette gjelder også sikkerhets- og overvåkingskameraer. Billetter kan ikke brukes i forbindelse med markedsføring, media eller salgsfremmende aktiviteter, hverken kommersiell eller ideell virksomhet, uten arrangørs skriftlige samtykke.

Avfall skal kastes i søppelkasser eller på andre merkede plasser på arrangementsområdet.
Røyking er ikke tillatt innendørs eller inne på lukkede områder. Dette inkluderer konsertteltene på festivalområdet.

Følgende gjenstander vil ikke bli akseptert på arrangementsområdet: Illegale stoffer og substanser, herunder narkotika, våpen, laserpekere/sendere, spraybokser, fyrverkeri og nødbluss, uautorisert film- og videoutstyr og alle former for glassflasker. Slike gjenstander vil kunne bli konfiskert og tilbakeleveres ikke. All mistanke om besittelse av narkotiske stoffer eller våpen blir kommunisert til politiet på stedet.

Det er ikke tillatt å ha med seg verktøy inn på arrangementsområdet etter at oppriggsperioden er ferdig. Verktøy kan deponeres i garderoben.

Du må være over 18 år for å kjøpe alkohol på arrangementsområdet. Alle personer må vise gyldig legitimasjon ved inngang til serveringssteder. Det er kun tillatt å ta med mat, tobakk og alkohol på arrangementet til personlig bruk. Mat, tobakksvarer eller alkohol utover til eget personlig bruk kan konfiskeres av arrangøren.

Kjæledyr er ikke tillatt på arrangementsområdet, med unntak av nødvendig førerhund.
Det skal for øvrig utvises nødvendig aktsomhet og varsomhet på arrangementsområdet.

Kjøpte billetter refunderes ikke. Tapte eller stjålne billetter refunderes ikke. Sykdom og legeerklæring gir ikke rett til refusjon av kjøpte billetter. Arrangør forbeholder seg retten til å avlyse, endre eller flytte arrangementer. Ved avlyst arrangement refunderes billetten kun etter arrangørens bestemmelser, og ikke senere enn innen to måneder etter kunngjøring på arrangørs nettsider.

Endring eller flytting av arrangement gir ikke rett til refusjon av billett, med mindre endringen eller flyttingen er vesentlig. Som vesentlig flytting ansees dersom arrangementet flyttes til et tidspunkt etter avsluttet russefeiring, og som vesentlig endring ansees dersom arrangementet får et helt annet innhold enn kunngjort i forbindelse med start av salg av billetter og det nye innholdet ikke kan ansees forenelig med hva som er vanlig for arrangementer i forbindelse med russefeiringen. Endring av arrangementssted innenfor østlandet ansees ikke som vesentlig. Billetter refunderes ikke senere enn innen to måneder etter kunngjøring av endring eller flytting på arrangørs nettside. Eventuelle påløpte serviceavgifter eller billettgebyr refunderes ikke.

Billettinnehaveren kan ikke kreve refusjon eller erstatning for kjøpte billetter utover ovennevnte, med mindre billettinnehavers økonomiske tap skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos arrangør eller noen arrangør er ansvarlig for.

Det er tillatt med medbrakt alkohol på deler av festivalområdet. Det er egne skjenke områder hvor det ikke er lov å ta med medbrakt alkohol. Vi forbeholder oss retten til å endre dette dersom det kommer pålegg fra myndighetene.

Ved fylling av drivstoff på aggregater kan henvendelser gå til vakter for bistand.

Birkebeineren Skistadion har i sin umiddelbare nærhet ca.150 husstander som naboer. Det er følgende lydbegrensninger i forbindelse med arrangementet:

  • I perioden kl 03.00 – 10.00 er bruk av lydanlegg forbudt. Overtredelse av forbudet vil medføre reaksjoner, i verste fall kan arrangør beslaglegge anlegget, eller bringe dette ut av funksjon.

  • Begrensningene gjelder både natt til lørdag og natt til søndag.

Kjøring inne på området gjøres kun ved ankomst og avreise, det er ikke anledning til å kjøre ut av området og så komme tilbake. Hvis man kjører ut av Birkebeineren Skistadion forlater man treffet for godt. Alle utkjøringer før treffet er avsluttet skal følges av vakter. Biler og sjåførens navn skrives opp slik at arrangøren og politiet vet at bilen har forlatt treffet.
Ved avreise søndag, er det ikke tillatt med utkjøring før kl. 06.00

Vi gjør også oppmerksom på at tomgangskjøring er forbudt både av miljømessige og sikkerhetsmessig hensyn og jfr. Veitrafikkloven.

Bruk av engangsgriller og andre griller er forbudt. Det er et eget bemannet grillområde med god grillkapasitet som er åpent fredag kl.18.00-22.00, og lørdag kl 12.00-21.00. Aggregater skal plasseres på utsiden av bilen, og ikke inni eller under bilen. Ved behov for påfylling av drivstoff, kontakt vaktene og de hjelper til med dette.

Røykmaskiner er ikke tillat.

I tillegg ber vi om at man i forbindelse med soving i russebiler / busser, til enhver tid sørger for at en person er våken. Ved eventuelle branntilløp ber vi om russens bistand til evakuering, samt at branntilløp varsles til vår vaktstyrke umiddelbart. Brannslukkere er utplassert i alle bemannede bygninger på området.

Det viktig for oss å legge til rette for at russen skal ha like god hørsel før som etter russetiden. Ta vare på hørselen din. Hørselsskader kan være permanente og vare livet ut. Det er spesielt viktig at du tenker på dette i russetiden der man ofte blir utsatt for lyd ofte og over lenger tid.

Husk: Bruk ørepropper på arrangementer og i buss/bil. Det er ikke bare høy lyd som er skadelig, men også lavere lyd som er konstant over lengre tid. Ta pauser fra musikken, også i bilen/bussen. Begrens volumet, så dere ikke våkner opp med piping i ørene neste morgen. På området vil det være tilgjengelig gratis ørepropper til alle fra HLFU – Hørselshemmedes landsforbund ungdom, som en del av deres kampanje Russ mot sus.

Vi mener det er viktig at russen har gode, organiserte treff å dra til. Det er nødvendig med vakter, opplyste områder og sanitetspersonell når store mengder ungdom samles. De store russearrangementene minsker behovet for uorganisert festing, som ellers medfører problemer med blant annet sikkerhet og trafikk, og ikke minst støykontroll og opprydding. Vi ønsker at russen skal ha gode alternativer til steder de kan oppholde seg i russetiden, steder de er trygge og blir tatt vare på, og er til minst mulig sjenanse for naboer og andre. Politi melder også om at det er langt mindre problemer med russen de kveldene det er organiserte russetreff, og mener dette er en stor fordel både for russen, og alle andre, at de er samlet fremfor å være spredt rundt omkring.

Landstreff Lillehammer er et russetreff for alle, enten man er rød-, blå-, sort- eller grønnruss – på buss, van/bil eller er gåruss. Det fins områder som er tilrettelagt for overnatting – både sovesal og teltområde. Ellers så finnes det også mange og gode muligheter for hotell overnatting på hotellene i sentrum av Lillehammer. Det går shuttelbusser til/fra Landstreff Lillehammer og til hotellene i sentrum av Lillehammer. På området finner man både matservering, utsalg med dagligvarer og steder man kan slappe av.

 

MILJØ er viktig, også på russetreff. Vi ønsker å motivere alle til å rydde etter seg selv, rundt egen buss og bil og tilbyr derfor gratis plukkeutstyr inne på området (hansker, poser og sekker). Vårt ryddeteam holder det rent og pent gjennom hele helgen og sørger for at søppelkasser og lignende alltid har plass til litt mer. Vi oppfordrer russen til å benytte søppelkassene inne på området!

Det tilbys også utvidede retursystem og avfallssortering inne på området. Parken har gode toalettfasiliteter og sørger for trivelige og rene toaletter døgnet rundt. Vi tror på at vår tilrettelegging vekker russens engasjement.

 

ARRANGØR

forbeholder seg retten til å kroppsvisitere deltagere på arrangementet for å søke å unngå at gjenstander som vil kunne utgjøre en trussel eller som kan brukes som våpen blir konfiskert. Ved mistanke om ulovlige gjenstander eller deltakelse i ulovlige aktiviteter kan personer også bli kroppsvisitert inne på arrangementsområdet. Ved uønsket opptreden, medbringelse av farlige eller ulovlige gjenstander eller nektelse av konfiskering av ikke tillatte gjenstander, forbeholder arrangøren seg retten til å bortvise personer og/eller nekte personer adgang til arrangementet. Bortviste/nektede personer får ikke refundert billett. Personer som blir bortvist på grunn av vold eller andre grove handlinger vil kunne tape retten til å komme inn på senere arrangementer. Ingen kjøretøy uten spesiell kjøretillatelse vil få adgang til arrangementsområdet. Bål og engangsgrill er forbudt på festivalområdet eventuell camping. All bålbrenning er forbudt. Å brenne plastgjenstander på fellesgrill er forbudt. Å kaste gassbeholdere, lightere, spraybokser eller lignende gjenstander på bål eller grill er ekstremt farlig og vil medføre utkastelse.

ADVARSEL: Høy lyd kan skade hørselen. Bruk egnet hørselsvern. Det deles ut gratis ørepropper på arrangementet.

Sikkerheten har alltid vært vårt største fokusområde. Vi er opptatt av at alle våre gjester skal føle seg trygge, og at foreldrene skal vite at deres barn er godt ivaretatt når de drar på Landstreff Lillehammer. 

Vaktstyrken er bygget opp i samråd med politiet, og er fokusert på områdene sikkerhet, orden, renovasjon, hygiene og førstehjelp. På det meste ca. 250 personer i arbeid på treffet. Disse har ulike dedikerte oppgaver, men har alle som felles oppgave å ivareta deltakernes sikkerhet gjennom oppfølging av eventuelle hendelser / ulykker, samt oppfølging av brannsikkerhet og lignende. Vaktstyrken består av profesjonelle vakter og voksne folk på dugnad fra lag- og foreninger.

Hundepatruljer går på søk i ytterkant av hovedområdet, og hele treffet er gjerdet inn og opplyst. Narkotikahunder blir brukt inne på området i forebyggende øyemed, russen må påregne at hund også blir brukt inne på bussene.

Politiet er også alltid tilstede på treffet på kveld- og nattestid.

Vi samarbeider med Norsk Folkehjelp, og de er tilstede med personell samt lege på kvelds- og nattestid. De har tre førstehjelpsstasjoner på området.

Kirkens SOS er også tilstede, hvis du trenger noen å snakke med. De har taushetsplikt, og har “åpent hus” hele døgnet under russetreffet. Kirkens SOS er også Norges største krisetjeneste på telefon, mail og chat. Du kan kontakte dem på www.kirkens-sos.no eller på tlf 81533300.