SOVE I KJØRETØY

Kan vi sove i bilen eller bussen?

Det er fullt mulig å sove i kjøretøyene, men nøkkelen kan ikke stå i tenningen. I forbindelse med soving i vans eller busser så ber vi om at dere til enhver tid passer på at en er våken i tilfelle branntilløp.